Wedstrijden

Met ingang van 2020 kan de Clout van Linschoten niet meer worden verschoten door weigering van de pachter de weilanden voor de schutters open te stellen. Het beheer van Huis te Linschoten is hierin meegegaan. Wij zijn inmiddels in overleg met enkele eigenaren en beheerders van andere locaties. Vanaf 2020 hebben wij de volgende wedstrijden onder voorbehoud gepland:

  • in mei de Shoot at the Marks (Shoot at the Marks en At Speed)
  • in juni de Windsor Ronde, incl. Junior Windsor
  • in september de Cloudius Shoot, incl. Junior Clout
  • in november de Najaarsclout, incl. Junior Clout

Catering

Tijdens onze wedstrijden wordt geen catering meer verzorgd, zoals dat gebruikelijk was tijdens de clout verschietingen. De kosten van externe catering werden dermate hoog, dat wij eind 2014 bijna genoodzaakt waren de organisatie van onze wedstrijden te staken. Ook het zelf verzorgen van de catering was helaas geen financieel succes. Bovendien waren wij daarbij afhankelijk van vrijwilligers die soms gewoon niet beschikbaar waren. Waar toegestaan wordt koffie en thee geschonken en is tijdens pauzes of na afloop van de wedstrijd frisdrank, bier of een wijntje tegen redelijke prijzen, een door u zelf te bepalen vrijwillige bijdrage, beschikbaar. Zorgt u dus zelf voor een lunchpakket!

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor onze wedstrijden door middel van het inschrijfformulier.