Over ons

De Stichting Broederschap der Lage Lagen werd opgericht bij notariëe akte te Kampen op 22 februari 2011 en is statutair gevestigd te Elburg.

Het bestuur van de stichting bestaat sinds 12 november 2017 uit:

  • Derek Vredeveld, voorzitter
  • Alle Metzlar, secretaris/penningmeester
  • Marika van der Loo, bestuurslid
  • Marjan Reedijk, bestuurslid
  • (vacature)