Over ons

De Stichting Broederschap der Lage Lagen werd opgericht bij notariëe akte te Kampen op 22 februari 2011.

Het bestuur van de stichting bestaat sinds 12 november 2017 uit:

  • Derek Vredeveld, voorzitter a.i.
  • Marika van der Loo, secretaris
  • Alle Metzlar, penningmeester
  • Marjan Reedijk, bestuurslid
  • (vacature)