Nieuws

Broederschap der Lage Landen in liquidatie

Het dagelijks bestuur van de Broederschap der Lage Landen is na de zomervakantie weer compleet, en dus willen wij jullie laten weten waarom de Clout van 4 november a.s. niet doorgaat onder onze naam en onze organisatie.

Vanaf het begin van de corona crisis hebben wij een moeilijke tijd gehad. Geen wedstrijden en dus geen inkomsten. Gelukkig hadden wij een buffertje, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende te zijn en begint behoorlijk op te drogen. Op dit moment zijn wij niet meer in staat om een minimaal vereiste aansprakelijkheidsverzekering voor de stichting te betalen. De kosten van deze verzekering zijn inmiddels opgelopen tot 250% van wat wij oorspronkelijk betaalden.

Daarnaast zien wij onze deelnemersaantallen jaar na jaar teruglopen, zijn wij onze mooiste locaties kwijtgeraakt (Linschoten, Doornenburg, Woerden) en zijn leges en vergunningen voor beheerde landgoederen voor ons vrijwel onbetaalbaar geworden, of kunnen wij hier geen vergunning voor krijgen wanneer duidelijk wordt dat het om een handboogwedstrijd gaat.

Vanaf nu gaan wij de Stichting Broederschap der Lage Landen opheffen en wij zijn dus “in liquidatie” zoals dat officieel heet.

Onze website zal nog enige tijd in de lucht blijven, zodat iedereen nog wedstrijduitslagen of andere informatie kan downloaden. Wij zijn echter wettelijk verplicht om aan de naam van de stichting “in liquidatie” toe te voegen, zodra wij de benodigde formulieren en aanvullende stukken bij de Kamer van Koophandel hebben ingeleverd.

Het doel van de stichting was om traditioneel Engelse wedstrijden in Nederland op de kaart te zetten en dit hebben wij altijd met veel plezier gedaan. Wij hebben veel fantastische schutters leren kennen en hebben mooie herinneringen om op terug te kijken.

Hoewel de stichting nog een optie op twee locaties had, is de premie van de verzekering helaas de nekslag geworden. ACE-Xclusive te Ede heeft nog een welwillende handreiking gedaan, maar dat heeft niet mogen baten. Wij hebben daarom besloten het overgrote deel van onze clout materialen te doneren aan ACE-Xclusive. Een batig saldo zal overeenkomstig de statuten worden gedoneerd aan een goed doel. Inmiddels heeft het bestuur Gehandicaptensport Nederland aangewezen als dat goede doel. Mocht er nog belangstelling zijn voor de badges van de stichting, dan zullen ook die inkomsten ten gunste komen van dat goede doel.

De voorlopige verwachting is dat de stichting uiterlijk 31 december 2023 zal zijn opgeheven.

Het bestuur wil iedereen bedanken die met veel enthousiasme aan onze wedstrijden heeft deelgenomen.

25 augustus 2023 - Annulering Kernhem Clout

Door omstandigheden zien wij ons genoodzaakt de Kernhem Clout van 4 november 2023 te annuleren als organisator. Wij geven ACE-Xclusive hierbij toestemming deze wedstrijd onder eigen naam te organiseren en zullen onze clout materialen, indien gewenst, aan hen ter beschikking stellen.

Uitleg omtrent deze beslissing volgt tussen medio en eind september a.s. aangezien onze voorzitter van een lange vakantie op IJsland geniet en daarbij moeilijk bereikbaar is. Wij willen de uitleg als een gezamenlijke bestuursbeslissing presenteren.

1 juli 2023 - Diverse wijzigingen

Met ingang van 1 januari 2023 heeft de stichting de aansprakelijkheidsverzekering voor de deelnemers opgezegd in verband met de hoge kosten. Deelnemers zullen bij aansprakelijkheidsstelling nu een beroep moeten doen op de eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Met ingang van 1 april 2023 heeft Derek Vredeveld zijn functie als voorzitter om persoonlijke redenen neergelegd. Marjan Reedijk heeft de voorzittershamer van Derek overgenomen.

Het wedstrijdreglement had een aantal wijzigingen nodig. De informatie m.b.t. de genoemde verzekering moest worden verwijderd. Bovendien zijn diverse wedstrijdlocaties niet meer van toepassing. De nieuwe versie (v5.2) zal binnenkort op de website worden geplaatst.

1 januari 2019 - Een aantal wijzigingen

Met ingang van dit wedstrijdjaar zijn de inschrijfgelden voor jeugdige deelnemers verlaagd naar € 5,00 p.p.

Marika van der Loo heeft zich teruggetrokken als secretaris van de stichting. Alle Metzlar heeft het secretariaat van haar overgenomen met ingang van 1 januari 2019. Met ingang van dezelfde datum is Derek Vredeveld officieel voorzitter. Er is overigens nog steeds een vacature voor een vijfde bestuurslid.

Het wedstrijdreglement heeft een aantal kleine wijzigingen ondergaan en de nieuwe versie (v5.1) wordt zo snel mogelijk op de website geplaatst.

25 mei 2018 - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van heden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze geldt ook voor een kleine stichting als de Broederschap. Eigenlijk is de AVG al op 25 mei 2016 in werking getreden, maar de afgelopen twee jaar konden worden benut ter voorbereiding. Helaas is lange tijd onduidelijk geweest in hoeverre wij als stichting aan de AVG moeten voldoen, maar het heeft wel een aantal consequenties betekend. Allereerst de privacy verklaring, waarvoor u een link vindt onder aan elke pagina van onze website. Daarnaast moeten wij u nadrukkelijk toestemming vragen voor het beheer en de verwerking van persoonsgegevens die u ons verstrekt bij de inschrijving tot deelname aan onze wedstrijden. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar moet die toestemming worden verleend door een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Dit geldt ook voor foto's en video's van onze wedstrijden en prijsuitreikingen waarop of waarin u voorkomt en die door ons eventueel op onze Facebook-pagina of onze website plaatsen.

2 januari 2018 - Update van de website

Op 2 januari 2018 heeft een vrij forse update van de website plaatsgevonden, met name waar het uitslagen van onze wedstrijden betrof. Hoewel via onze Facebook pagina de uitslagen snel beschikbaar waren, was dit helaas op de website niet het geval.

12 november 2017 - Bestuurswisseling

Jeroen Tol heeft zijn bestuursfunctie van voorzitter neergelegd in verband met zijn werk en wil meer tijd besteden aan zijn gezin, het boogschieten en re-enactment. Derek Vredeveld, die al ruim een jaar allerlei hand- en spandiensten voor ons verrichtte, heeft de functie van voorzitter (ad interim) voorlopig op zich genomen.

1 januari 2017 - Update van het wedstrijdreglement

In 2016 zijn de York, Hereford en Bristol III aan de wedstrijdagenda toegevoegd. Om schutters die vanwege de langste afstanden afzien van deelname, is besloten tegelijk met deze wedstrijd de Long National, de Short National en de Junior National te organiseren. Met uitzondering van de langste afstanden zijn de afstanden bij de verschillende National disciplines gelijk aan respectievelijk de York, Hereford en Bristol III. Dit vereiste natuurlijk een nieuw hoofdstuk in het wedstrijdreglement.

1 januari 2017 - Bestuurswisseling

Stefan Tim heeft zijn bestuursfunctie van secretaris per 1 januari 2017 neergelegd. Marika van der Loo heeft deze functie aangenomen.

1 mei 2016 - Update van het wedstrijdreglement

Met ingang van 2016 zijn de York, Hereford en Bristol III aan de wedstrijdagenda toegevoegd (i.s.m. HBS Almere), terwijl bovendien de Clout is uitgebreid met een Junior-Clout. Aan de Windsor Ronde (i.s.m. HBSV Achilles) is ook een jeugdafstand toegevoegd, de Junior Windsor. Redenen genoeg om het wedstrijdreglement van een update te voorzien, inmiddels al weer versie 4.0. Het nieuwe reglement is geldig vanaf 1 mei 2016.

24 april 2016 - Website opnieuw vernieuwd

De ontwikkelingen op internet gaan snel. Websites worden niet alleen meer bekeken op de desktop PC, maar ook op tablet en smartphone. Het werd dus tijd om hier aandacht aan te besteden, o.a. met behulp van HTML5 en CSS3. Vanaf nu is de website daarom ook geschikt gemaakt voor andere media dan alleen de PC.

Bovendien was de vernieuwde inschrijfprocedure allesbehalve een succes. Dus dan maar terug naar de basis met een eenvoudig inschrijfformulier.

1 april 2015 - Geheel vernieuwde website

De website begon een beetje oubollig te raken en de inschrijving voor wedstrijden heeft nogal wat kritiek te verduren gehad. Het werd dus tijd om de website te vernieuwen en te verbeteren, waarbij ook het nodige van de website is verwijderd, zoals het fotoalbum (de meeste foto's van onze wedstrijden verschijnen ook al op Facebook), de recensies (slechts een enkele recensie in de afgelopen jaren, terwijl het meeste is terug te lezen op, alweer, Facebook) en het gastenboek (en ook hier vindt iedereen zijn weg naar Facebook). Maar, om nu alles via Facebook te doen, ging ons te ver.

1 januari 2015 - Richtmiddelen niet meer toegestaan

Met ingang van 1 januari 2015 is het gebruik van richtmiddelen tijdens de wedstrijden van de Broederschap niet meer toegestaan. Nu was dat bij de traditionele, historische bogen natuurlijk zo wie zo niet gebruikelijk, maar nu is ook het gebruik van het "elastiekje" op de onderlat van de boog ook in de ban gedaan.