Shoot at the Marks

Dit type verschieting is ontstaan ten tijde van de regering van Hendrik VIII, koning van Engeland. Hij beval dat iedere vader in zijn koninkrijk zijn zoon een longbow moest geven wanneer deze 7 jaar oud werd. Indien de vader dit financieel niet kon dragen, kreeg de zoon een longbow van de sherrif van de county waarin zij woonden. Tijdens de gang naar de kerk, dat in die tijd natuurlijk altijd lopend gebeurde, werden onderweg "marks" aangewezen, waarop moest worden geschoten. De marks konden bestaan uit bosjes, struiken, paaltjes, etc. op verschillende afstanden die onderweg werden tegengekomen.

Shoot at the Marks

De Shoot at the Marks, ook wel Roving Marks genoemd, is een wedstrijd waarbij geschoten wordt op marks. Nu echter geen bijzondere plekken in het wedstrijdveld, maar een paal waarop een plaatje met afbeelding is bevestigd. De afstanden tot deze marks kunnen varieren van ca. 80 tot ca. 200 yards. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen heren, dames, veteranen of jeugd, maar alleen ten aanzien van de trekkracht van de boog:

  • Ultra Heavy: bogen met een trekkracht van meer dan 70 lbs
  • Heavy: bogen met een trekkracht van 45 tot 70 lbs
  • Light: bogen met een trekkracht van 30 tot 45 lbs
  • Ultra Light: bogen met een trekkracht tot 30 lbs
De genoemde trekkracht moet zijn gemeten bij een treklengte van 28 inch.

Deze verschieting vindt plaats op minimaal 6 en maximaal 8 marks, eenmaal tijdens de ochtend-verschieting en eenmaal tijdens de middag-verschieting.

Speed Shooting

Speed Shooting of At Speed is een onderdeel van de hiervoor genoemde Shoot at the Marks. Bij één van de marks, op een afstand van 80 yard, mogen gedurende 30 seconden zoveel mogelijk pijlen worden geschoten, waarbij het natuurlijk de bedoeling is zoveel mogelijk punten te behalen. De schutter heeft daarbij één pijl genokt op de pees, vier pijlen voor zich in de grond gestoken en de rest van zijn of haar pijlen in de koker.

King's Target

Bij King's Target wordt een doelpak geplaatst op een afstand van 220 yard. Het doel heeft dan een diameter van 22 inch. Iedere schutter kan met drie pijlen een poging doen om het doel te raken. Wordt het doel niet geraakt, dan wordt de schietlijn verplaatst naar 200 yard, maar wordt het doel verkleind tot 20 inch. Zolang als het doel niet wordt geraakt, wordt de afstand telkens met 20 yard verkort en het doel met 2 inch verkleind, net zolang totdat er door een schutter wordt gescored.

Shot at the Cloth of Gold

Bij deze verschieting hangt een goud-kleurig doek op een afstand van 220 yard. Iedere schutter heeft drie pijlen om dit doek zo dicht mogelijk te benaderen. Geschoten pijlen moeten voor het doek inslaan, voorbij het doek schieten is dus geen optie.

Wand Shooting

Bij Wand Shooting is een plank met een lengte van 1 yard (bovengronds) geplaatst op een afstand van 80 yard. Iedere schutter mag drie pijlen op de "wand" schieten, waarbij ook "bouncers" gelden als treffers, mits deze vóór de "wand" terechtkomen.

Flight (Standard & Military)

Naast de gebruikelijke flight pijlen, wordt hierbij ook geschoten met zogenaamde "standard arrows" en "military arrows". Deze wedstrijd kent dus drie separate verschietingen, waarbij bij elke verschieting drie pijlen mogen worden geschoten. De "normale" flight kent geen beperkingen, maar tijdens de Standard en de Military Flight mogen alleen pijlen worden gebruikt die voldoen aan de specificatie van de pijlen gebruikt tijdens de diverse oorlogen tussen de Engelsen en Fransen gedurende de middeleeuwen.