Inschrijven Wedstrijden 2022

Voor- of roepnaam:

Achternaam:

Wedstrijd: 202202 - Oud Hollandse Gildewedstrijd
Klasse: Dames Jeugd    Heren Jeugd
Dames Senior    Heren Senior
Dames Veteraan    Heren Veteraan

Afstand
(ALLEEN CLOUT):
80 yard    120 yard    180 yard

Boogtype: Longbow (def. I.L.A.A.)   Ander Historisch
Barebow (alleen ACE-Xclusive)
Uitgesloten van deelname zijn bogen van het type recurve en compound

Trekgewicht van de boog
(ALLEEN SHOOT AT THE MARKS)
Ultra Heavy (75 lbs en meer)
Heavy (45 tot 75 lbs)
Light (30 tot 45 lbs)
Ultra Light (tot 30 lbs)

Email-adres (alleen voor intern gebruik; wordt NIET verstrekt aan derden):

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u hieronder aan te geven of u ons toestemming verleent de hierboven ingevulde gegevens te verwerken en te publiceren.

Ik heb een toestemmingsverklaring op papier afgegeven voor onbepaalde tijd voor mijzelf of de hierboven genoemde minderjarige tijdens één van de wedstrijden van de Broederschap. Ik kan deze toestemming te allen tijde intrekken. De toestemming blijft echter geldig vanaf het moment van afgifte van de verklaring tot de datum van intrekking.
BIJ HET AANKRUISEN VAN DEZE TOESTEMMINGSVERKLARING, HOEFT U HIERONDER NIETS MEER AAN TE GEVEN!
Ik heb de privacy verklaring van Stichting Broederschap der Lage Landen gelezen en begrepen en ik verleen hierbij toestemming voor de verwerking van de door mij hierboven ingevulde persoonsgegevens door Stichting Broederschap der Lage Landen voor het doel zoals omschreven in de privacy verklaring.
Ik verleen tevens toestemming voor de eventuele publicatie van foto's en/of video's gemaakt tijdens deze wedstrijd en de daarop volgende prijsuitreiking waarop of waarin ik voorkom op de website en/of Facebook-pagina van Stichting Broederschap der Lage Landen.
Ik verleen hierbij, als ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger toestemming voor de hierboven genoemde minderjarige zoals aangegeven bij de hiervoor opgenomen toestemmingsverleningen. Ik verklaar hiermee bovendien houder te zijn van het opgegeven e-mail adres.