Donaties

Een stichting kent geen leden, anders dan bestuursleden. Onze inkomsten bestaan daarom alleen uit de inschrijfgelden voor wedstrijden en zo mogelijk uit donaties. Wilt u ons steunen, dan kunt u donateur worden van de stichting, hetzij met een eenmalig bedrag, dan wel met een jaarlijkse donatie.

Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer NL61 RABO 0109 1502 44 ten name van Stichting Broederschap der Lage Landen onder vermelding van "Donatie".

Alle kleine beetjes helpen!

Bij voorbaat bedankt voor uw bijdrage, op welke wijze dan ook.