Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

  • het onderhouden en vernieuwen van de authentieke traditie van het gebruik van de historische handboog, en
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren of doen organiseren van authentieke, traditionele en vriendschappelijke handboogschietwedstrijden met een historische handboog. Daarbij wordt ook de jeugdige traditionele schutter niet vergeten. Zo is aan de Clout van Linschoten en de Cloudius Shoot een afstand van 80 yard voor de jeugd toegevoegd en is de Windsor Ronde uitgebreid met de afstanden 40, 30 en 20 yard voor de jeugd, de Junior Windsor. Daarnaast zijn aan de York, Hereford en Bristol III de National disciplines toegevoegd: de Long National, de Short National en de Junior National.

Een deel van de opbrengsten van de stichting zal, indien de financiële situatie van de stichting dat toelaat, jaarlijks geschonken worden aan een goed doel.