Donaties

Een stichting kent geen leden, anders dan bestuursleden. Onze inkomsten bestaan daarom alleen uit de inschrijfgelden voor wedstrijden en zo mogelijk uit donaties. Wilt u ons steunen, dan kunt u donateur worden van de stichting, hetzij met een eenmalig bedrag, dan wel met een jaarlijkse donatie.

Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer NL61 RABO 0109 1502 44 ten name van Stichting Broederschap der Lage Landen, of gebruik Paypal om op een veilige manier met creditcard te doneren.

Maar, u kunt ook op andere manieren donaties doen, die u geen geld kosten! Bestelt u wel eens iets via internet bij een winkel of restaurant, zoals BOL.com, Thuisbezorgd.nl of zelfs KLM, gebruikt u dan SponsorKliks via de link rechts van deze tekst! Het kost u niets en wij ontvangen een kleine donatie. Bij SponsorKliks zijn inmiddels zo'n 200 winkels en restaurants aangesloten.

Alle kleine beetjes helpen!

Bij voorbaat bedankt voor uw bijdrage, op welke wijze dan ook.