Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

  • het onderhouden en vernieuwen van de authentieke traditie van het gebruik van de historische handboog, en
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren of doen organiseren van authentieke, traditionele en vriendschappelijke handboogschietwedstrijden met een historische handboog. Daarbij wordt ook de jeugdige traditionele schutter niet vergeten. Zo is aan de Clout van Linschoten en de Cloudius Shoot een afstand van 80 yard voor de jeugd toegevoegd en is de Windsor Ronde uitgebreid met de afstanden 40, 30 en 20 yard voor de jeugd, de zogenaamde Bristol IV.

Een deel van de opbrengsten van de stichting zal jaarlijks geschonken worden aan een goed doel.

U kunt ons bij online aankopen gratis sponsoren via:
“SponsorKliks,