201704 - Windsor & Junior-Windsor

Wedstrijdcode: 201704
Naam: Windsor & Junior-Windsor
Datum: 5 augustus 2017
Plaats: HBV Achilles
Havinghastraat 6
1817 DA Alkmaar
Inschrijving tot: 22 juli 2017
Overzicht ingeschreven deelnemers
Routebeschrijving:
Inschrijfgeld: Voor al onze wedstrijden geldt een bijdrage van € 10,00 p.p. of € 7,50 p.p. voor jeugdleden tot 18 jaar. Gelieve dit bedrag tenminste twee weken voor de wedstrijddatum over te maken op rekening
NL61 RABO 0109 1502 44 t.n.v. Stichting Broederschap der Lage Landen.

Wedstrijden

2017

Uitslagen

U kunt ons bij online aankopen gratis sponsoren via:

“SponsorKliks,