201703 - Shoot at the Marks & At Speed

Wedstrijdcode: 201703
Naam: Shoot at the Marks & At Speed
Datum: 8 juli 2017
Plaats: Kasteel De Doornenburg
Kerkstraat 27
6686 BS Doornenburg
Inschrijving tot: 24 juni 2017
Overzicht ingeschreven deelnemers
Routebeschrijving:
Inschrijfgeld: Voor al onze wedstrijden geldt een bijdrage van € 10,00 p.p. of € 7,50 p.p. voor jeugdleden tot 18 jaar. Gelieve dit bedrag tenminste twee weken voor de wedstrijddatum over te maken op rekening
NL61 RABO 0109 1502 44 t.n.v. Stichting Broederschap der Lage Landen.

Wedstrijden

2017

Uitslagen

U kunt ons bij online aankopen gratis sponsoren via:

“SponsorKliks,