201701 - Clout van Linschoten

Wedstrijdcode: 201701
Naam: Clout van Linschoten 2017
Datum: 1 april 2017
Plaats: Huis te Linschoten
Noord Linschoterdijk 21
3461 AC Linschoten
Inschrijving tot: 18 maart 2017
Overzicht ingeschreven deelnemers
Routebeschrijving:
Inschrijfgeld: Voor al onze wedstrijden geldt een bijdrage van € 10,00 p.p. of € 7,50 p.p. voor jeugdleden tot 18 jaar. Gelieve dit bedrag tenminste twee weken voor de wedstrijddatum over te maken op rekening
NL61 RABO 0109 1502 44 t.n.v. Stichting Broederschap der Lage Landen.

Wedstrijden

2017

Uitslagen

U kunt ons bij online aankopen gratis sponsoren via:

“SponsorKliks,