201606 - York, Hereford & Bristol II

Wedstrijdcode: 201606
Naam: York, Hereford & Bristol II
Datum: 28 augustus 2016
Plaats: HBS Almere
Trekweg 2
1338 GA Almere
Inschrijving tot: 1 augustus 2016
Routebeschrijving:
Inschrijfgeld: Voor al onze wedstrijden geldt een bijdrage van € 10,00 p.p. of € 7,50 p.p. voor jeugdleden tot 18 jaar. Gelieve dit bedrag tenminste één week voor de wedstrijddatum over te maken op rekening
NL61 RABO 0109 1502 44 t.n.v. Stichting Broederschap der Lage Landen.
Flyer
Aanmelden
Deelnemers
Uitslagen: Nog niet beschikbaar

Wedstrijden

2016

Uitslagen

U kunt ons bij online aankopen gratis sponsoren via:

“SponsorKliks,